บริษัทได้เป็นนายหน้าและตัวแทนบริษัทในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและบริษัทได้ขายสินค้า อาทิเช่น ระบบประกาศเที่ยวบิน, เครื่องจักรกลหนักสำหรับเคลื่อนย้ายในทั่วโลก และเครื่องจักรสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือน้ำลึก รวมถึงอะไหล่และชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ และอื่นๆ

บริษัทได้ขายให้กับหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมชลประทาน,กรมโยธาธิการ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น