บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู้เลขที่ 250 ซอยสุขุมวิท 68(โสภณ) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 บริษัทได้เป็น นายหน้าและตัวแทนบริษัทในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและบริษัทได้ขายสินค้าอาทิเช่น ระบบประกาศเที่ยวบิน,เครื่่อง จักรกลหนักสำหรับเคลื่อนย้ายในทั่วโลก และเครื่องจักรสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือน้ำลึก รวมถึงอะไหล่และ ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ และอื่นๆ บริษัทได้ขายให้กับหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมชลประทาน,กรมโยธาธิการ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทในเครือในปี 2504 ดังต่อไปนี้ :

2504 ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนชัย ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
2514

ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเครนเอ็นยิเนียริ่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท

2530

ได้จัดตั้งบริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

2533 บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายหลังได้ถือหุ้น 21% ในบริษัท EASTERN SEA LAEM
CHABANG TERMINAL CO., LTD มูลค่า 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
2536

บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายหลังได้ถือหุ้น 34% ในบริษัท สุวนะ จำกัด
( โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ ) มูลค่า 61,800,000 บาท ด้วยทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท

2537 บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายหลังได้ถือหุ้น 30% ในห้างหุ้นส่วนจำกัดมายเลดี้์์ส์ มูลค่า 27,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท
2538 บริษัท อีสเทรินซีแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ภายหลังได้ถือหุ้น 40% ที่
บริษัทแหลมฉบังคอนเทนเนอร์เทอร์มินัล จำกัด( แหลมฉบัง เทอร์มินัล 1 ) มูลค่า 120,000,000 บาท
2543

บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80,000,000 บาท

2549

บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ทีซีไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 254 ซอยสุขุมวิท 68 (โสภณ) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

2557 บริษัท ทีซีไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหม่เป็นเลขที่ 89/74
  หมู่ที่15 โครงการเอ็นเตอร์ไพร์ซ ปาร์ค ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540